Zum Inhalt springen

Mit den Bienen zum Nachbarn fliegen

Letět se včelami k sousedům

Durch das tschechisch-deutsche Projekt "Mit den Bienen zum Nachbarn fliegen" war es dem LEBENs(T)RÄUME e.V. aus Neugersdorf möglich, viele bienenfreundliche Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Realizaceprojektu „Letět se včelami k sousedům“ umožnila spolku LEBENs(T)RÄUME e.V. zNeugersdorfu uskutečnit mnoho záměrů, prospěšných pro včely.

 

Mit der Anschaffung eines Balkenmähers zur insektenschonenden Mahd und dem Kauf von diversen Bäumen und Sträuchern, die auf der "Bienenweide" in Neugersdorf gepflanzt wurden, konnte die Vielfalt anpollen- und nektarspendenden Pflanzen erhöht werden. Dieser Ort ist in der warmen Jahreszeit nicht nur ein Futterlieferant für Kleinstlebewesen sondern auch eine Augenweide für uns Menschen.

Pořízeníkvalitní sekačky pro sečení s ohledem na hmyz a zakoupení různých stromů akeřů, které byly vysazeny na „včelí louce“ v Neugersdorfu, umožnilo zvýšitrozmanitost rostlinných druhů, poskytujících pyl a nektar. Toto místo je vteplém ročním období nejen zásobárnou potravy pro nejmenší živočichy, ale taképastvou pro oči všech lidi.

 

Auch viele kleine Insektenhotels für die unterschiedlichsten Wildbienenartenkonnten durch die Anschaffung diverser Holzbearbeitungsmaschinen gebaut und an viele Menschen verteilt werden.

Díkypořízení různých strojů na opracování dřeva mohly být zhotoveny a lidem rozdányčetné malé hmyzí hotely pro nejrůznější druhy hmyzu.

 

Neuimkerkurse, Veranstaltungen, wie den Oberlausitzer Bienenfachtag aber auch viele Workshops mit Menschen jeden Alters zum Thema Umweltbildung, Wild- und Honigbienen uvm. konnte in Neugersdorf stattfinden und erzeugen so ein Umdenken in der Bevölkerung hin zu einer bienenfreundlichen Grenzregion.

V Neugersdorfu byly dále zorganizovány kurzypro začínající včelaře, různé akce jako např. Hornolužický odborný den včel,ale také mnoho workshopů s lidmi každého věku na téma ekologické vzdělávání,včelí druhy a další. Tyto akce přispěly k přetváření obyvatelstva napříhraniční region přátelský ke včelám.

waben-side-element